språk search
NYHETER
Nuvarande position:Hem

SODAMAKER GARANTI FÖR SÄKERHETSMEKANISM

18

Betydelsen av skyddsmekanismer

Användningen av komprimerad CO2 under karbonatiseringsprocessen av sodabryggaren ger de nödvändiga bubblorna för produktion av sodavatten, men det medför också potentiella säkerhetsrisker. För att säkerställa användarnas säkerhet när de använder läskmaskinen har Hongfeng designat en serie säkerhetsskyddsmekanismer.

Tätningsintegritet

Hongfeng sodamaskin använder robusta tätningar gjorda av högkvalitativa material som tål högt tryck och som inte lätt bryts ned. Tätningens integritet är avgörande för att förhindra CO2-läckage, vilket säkerställer att CO2 är säkert inneslutet inuti maskinen under kolsyraprocessen, vilket skyddar användaren från skadliga gaser.

läsk maker

Tryckavlastningsventil

Tryckavlastningsventilen är en annan viktig säkerhetsfunktion i läskmaskinen. När trycket inuti maskinen överstiger den förinställda säkerhetsnivån, aktiveras tryckavlastningsventilen automatiskt för att släppa ut övertrycket. Denna mekanism undviker effektivt risken för explosion orsakad av för högt tryck eller skador på sodamaskinen och dess komponenter.

Tätningens integritet säkerställer att CO2 inte läcker ut i miljön även i händelse av vårdslöshet från användaren, vilket skyddar användarens andningssäkerhet. Övertrycksventilen utgör den sista försvarslinjen när en onormal tryckökning inträffar i utrustningen, vilket förhindrar eventuell explosion eller skada på utrustningen.